Valitse sivu

SEURAN VALMENNUSJÄRJESTELMÄ

Kajaani Gymnastics tarjoaa kilpavoimisteluvalmennusta kilpa-aerobicin valmennusryhmissä ja naisten/tyttöjen telinevoimistelun valmennusryhmissä.

Voimisteluharrastus on hyvä aloittaa kaikille avoimista harrasteryhmistä, joissa harjoitellaan perusvoimistelutaitoja ja lajiliikkeiden alkeita. Harrasteryhmien lisäksi on tarjolla merkkitreenejä Suomen Voimisteluliiton lajikohtaisten merkkisuoritusten harjoittamiseksi. Harrasteryhmistä ja merkkitreeneistä on mahdollisuus hakea esivalmennusryhmiin tai valmennusryhmiin. Telinevoimistelun valmennusryhmiin vaaditaan hopeatason merkkisuoritus.

Valmennusryhmiin ja esivalmennusryhmiin voi hakea yleisen hakukatselmuksen kautta, joita järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Hakukatselmuksessa testataan lajin perusliikkeitä ja fyysisiä ominaisuuksia, jonka jälkeen hakija käy vielä kokeiluharjoituksissa haettavan ryhmän mukana eri päivänä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki valmennustoiminnasta kiinnostuneet voimistelijat. Telinevoimistelun valmennusryhmiin vaaditaan hopeatason merkkisuoritus. Valmennusryhmiin ja esivalmennusryhmiin valitaan mm. voimistelijan iän, motivaation, tavoitteen, lähtötason, mahdollisen lajitaustan ja valmiuksien perusteella.

Aiemmin lajia harrastaneet ja kilpailulisenssin (KA, NTV) haltijat voivat olla suoraan yhteydessä valmennuspäällikkö Kati Säkkiseen sopivan valmennusryhmän löytymiseksi. Vapaita paikkoja voi tiedustella myös kesken kauden.

Valmennusryhmiin hakevien voimistelijoiden ja perheiden on hyvä tutustua kilpailevan voimistelijan lajikohtaisiin infoihin (kilpa-aerobic ja naisten telinevoimistelu) ja valmennusryhmien kustannuksiin.

LAPSUUSVAIHEEN HARJOITTELU

Harjoittelu tukee laadukkaan lasten voimistelun periaatteiden mukaisesti lapsen psyykkistä ja fyysistä kasvua sekä kehitystä. Valmennuksessa tavoitteena on, että laadukkaan lasten voimistelun periaatteet, innostus, laatu ja onnistumiset yhdessä toteutuvat jokaisella harjoituskerralla.

Voimistelun alkeistaitojen oppiminen tapahtuu leikin kautta ja motoristen perustaitojen oppiminen luo pohjaa tarvittavalle lajitaidolle. Mitä pienempiä voimistelijoita, sitä enemmän liikkeitä ja niihin tarvittavia ominaisuuksia opetellaan leikin varjolla.

 • Urheilusta innostuminen ja lajirakkauden syntyminen

 • Eri taitojen oppiminen leikin kautta (motoriset, sosioemotionaaliset taidot)

 • Monipuolinen liikkuminen arjessa

 • Voimistelun perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu

 • Oikeaan voimaharjoitteluun totuttautuminen

 • Voimistelijan itsetunnon kasvu vahvuuksien ja onnistumisten kautta

 • Toiminta on vastuullista ja harjoittelussa on turvallinen toimintaympäristö ja positiivinen harjoitusilmapiiri

 • Kilpailu- ja harjoitustilanteeseen opetteleminen

 • Urheilijaksi kasvamisen teemat ja murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen

 • Harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen

 • Tunnetilojen hallinta sekä palautteiden ja pettymysten käsittelyyn opetteleminen

 

Valmentajan rooli

 • Lapsen innostaminen voimisteluun ja liikkumiseen

 • Valmentajalla on tunnekasvattajan rooli ja hän toimii tehtävässään kasvatusvastuullisena luotettavana aikuisena

 • Osallistaa voimistelijoita pelisääntöjen luomiseen ja noudattamiseen

 • Tukee urheilijaksi kasvamista ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä

 • Toimii hyvässä yhteistyössä muiden valmentajien ja seuratoimijoiden kanssa

 • Tukee voimistelijan lajirakkauden syntymistä

 • Avoimet ja luottamukselliset välit vanhempiin. Tiedon kulku tärkeässä asemassa.

 • Esikuvana toimiminen

VALINTAVAIHEEN HARJOITTELU

  • Syttyneen lajikipinän ylläpitäminen ja syventäminen sekä olla edelleen haluttu harrastus myös nuorille

  • Innostus urheiluun kasvaa

  • Tavoitteellisesta harjoittelusta innostuminen

  • Lajitaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu

  • Pelisäännöt tukevat valmennussuunnitelmaa

  • Toiminta on vastuullista ja harjoittelussa on turvallinen toimintaympäristö ja positiivinen harjoitusilmapiiri

  • Urheilijaksi kasvamisen kokonaisvaltainen tukeminen yhdessä kodin ja koulun kanssa (ravinto, lepo ja kokonaisliikuntamäärä)

  • Harjoittelun määrän nousujohteinen kasvattaminen huomioiden murrosiän ja kasvupyrähdyksen vaikutukset sekä niiden tuomien muutosten ymmärtäminen

  • Sisäisen motivaation vahvistaminen ja kilpailemiseen totuttautuminen

  • Pääpaino teknisesti vaikeampien liikkeiden kehittelyssä perustuen perusliikkeiden hyvään hallintaan ja suorituspuhtauteen, jonka kautta saavutetaan laaja liikevalikoima

  • Tunnetilojen hallinta sekä palautteiden ja pettymysten käsittelyyn opetteleminen

  • Positiivinen ja tavoitteellinen harjoitusilmapiiri

  • Antidoping-koulutus sekä ohjelman noudattaminen ja vastuiden ymmärtäminen

Valmentajan rooli

 • Ammattitaitoinen, luotettava ja avoin voimistelija-valmentaja suhde

 • Roolimalli ja esikuva

 • Positiivinen sekä osaa vaatia tavoitteiden mukaista harjoittelua ja toimintaa

 • Innostaa ja kannustaa voimistelijaa suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun ja sen seurantaan

 • Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen

 • Tukee voimistelijan itsetunnon ja luottamuksen kasvua vahvuuksien ja onnistumisten kautta

 • Valmennustiimin johtajana toimiminen hyvässä yhteistyössä muiden valmentajien kanssa

 • Tukee voimistelijan kasvua tavoitteiden mukaisesti

 • Yhteistyö vanhempien, urheiluakatemian ja opiskelupaikan kanssa

HUIPPUVAIHEEN HARJOITTELU

  • Huippu-urheilijaksi kasvaminen

  • Voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen

  • Itsetunnon tukeminen ja vahvistaminen sekä osallisuus toimintaan ja päätöksentekoon

  • Toiminta on vastuullista ja harjoittelussa on turvallinen toimintaympäristö ja positiivinen harjoitusilmapiiri

  • Kuormituksen ja palautumisen oikea suhde

  • Laajan liikevalikoiman saavuttaminen

  • Opiskelun ja urheilun yhdistämisen tukeminen ja arjen hallinta

  • Tunnetilojen hallinta – paineensietokyky kilpailutilanteissa ja epäonnistumisten sietäminen ja niistä oppiminen

  • Taata tarvittavat resurssit huippuvoimistelijan polulle

  • Positiivisuuden ja voimistelun ilon säilyttäminen

  • Esikuvana oleminen ja mediakäyttäytyminen

  • Kilpaileminen ja menestyminen urheilijan tavoitteiden mukaisesti

  • Antidoping-ohjelman noudattaminen ja vastuiden ymmärtäminen

Valmentajan rooli

 • Ammattitaitoinen ja avoin suhde voimistelijan ja valmentajan välillä

 • Aikuisiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen

 • Ohjaa voimistelijaa ymmärtämään huippu-urheilun asettamat vaatimukset päivittäisiin valintoihin

 • Tukee ajankäytön suunnittelussa ja hallinnassa

 • Hyvä yhteistyö opiskelupaikan/työpaikan kanssa tärkeää

 • Voimistelijan itsetunnon ja -luottamuksen tukeminen vahvuuksien kautta

VALMENNUSTOIMINNAN VUOSIKELLO

Seuran tapahtumat ja toiminta valmennusryhmille

Seura järjestää säännöllisesti kaikille avointa leiritoimintaa pääsääntöisesti koulujen loma-aikoina. Leiritoimintaa ovat mm. avoimet treenipäivät, OpenGym -päivät ja valmennusryhmien voimistelijoille suunnatut ja järjestetyt leiritykset.

Perinteiksi muodostuneita vuosittaisia seuran omia tapahtumia ovat esimerkiksi toiminnallinen joulujuhla, kevätjuhla, palkitsemistilaisuus, seuran järjestämät kilpailut (KA & NTV), fysiikka- ja ominaisuustestit, hakukatselmukset, merkkisuorituspäivät ja harjoituskilpailut.

Valmennusryhmien voimistelijat osallistuvat seuraväen ja huoltajien kanssa seuran järjestämien kilpailujen ja tapahtumien talkootoimintaan, sekä esiintyvät järjestetyissä näytöksissä ja harjoituskilpailuissa.

Kaikilla KajaGymin salilla (Kettukalliontie 11) harjoittelevilla valmennusryhmillä ja heidän huoltajillaan on talkoovelvoite määrätyn siivouskuukauden muodossa salin siisteyden ylläpitämiseksi.