Valitse sivu

Turvallisuus

– Ota selvää tilasi turvallisuusohjeista, EA-välineiden sijainnista ja hätäpoistumisreiteistä.
– Varmista, että ensiaputaitosi ovat ajan tasalla ja osaat toimia tapaturmatilanteessa. Annathan seuratyöntekijöille tiedoksi, mikäli tarvitset tukea EA-taitojen vahvistamiseen.

– Mikäli harjoituksissa sattuu tapaturma tai turvallisuutta vaarantava läheltä piti -tilanne:

Huolehdi asianmukaisesta ensiavusta ja mahdollisen lisäavun hälyttämisestä
Ilmoita tästä mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen lomakkeella.

Lomakkeen täyttää kulloinkin tapahtumapaikalla vastuussa oleva valmentaja / ohjaaja.

Turvallisuuspoikkeamatietojen keruun tarkoituksena on seurata läheltä piti tilanteita ja tapaturmia sekä pyrkiä tapahtuneiden perusteella muuttamaan olosuhteita ja / tai käytänteitä, ettei näin enää pääsisi käymään.

Seuran turvallisuusvastaava on Mika Heikkinen (mikaheikkinen24@gmail.com, puh. 045 326 7250)