Valitse sivu

KAJAANI GYMNASTICS

Harrasteryhmien ehdot ja säännöt

1 § ILMOITTAUTUMINEN JA ILMOITTAUTUMISEN VOIMASSAOLOAIKA 

1.1 Uusi ja jatkava harrastaja ilmoittautuu Kajaani Gymnasticsin ryhmiin myClub -jäsenpalvelun kautta. Syyskaudella tehty ilmoittautuminen koskee koko kautta syksy 2023 – kevät 2024 (syys- ja kevätlukukausi). Harrastajat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.  

1.2 Harrastaja voi osallistua harjoituksiin, kun kausi-ilmoittautuminen on. Lisäksi harrastajan tulee ilmoittautua jokaiselle harjoituskerralle tai ilmoittaa poissaolostaan myClub -sovelluksen kautta. Kesken kauden lopettaneiden kausi- ja jäsenmaksuja ei palauteta. 

1.3. Harrasteryhmiin on mahdollista ilmoittautua jonoon, mikäli ryhmä on täynnä. Jonopaikalla oleva harrastaja ei voi osallistua ilmaiselle kokeilukerralla, ennekuin hänet on nostettu jonopaikalta ryhmään mukaan. Jonosta nostetaan harrastajia mukaan ryhmään, mikäli ryhmästä avautuu paikkoja. Harrastajaa tiedotetaan aina erikseen, mikäli hän saa paikan ryhmästä esim. kesken kauden.

2 § KAUSIMAKSU UUSILLE JÄSENILLE JA KOKEILUKERRAT 

2.1. Kevätkaudella ryhmään ilmoittautuneille harrastajille lähetetään kausi- ja jäsenmaksut sähköpostitse tammikuun aikana. Syyskaudella ilmoittautuneille muodostuu kausimaksu automaattisesti ilmoittautumisen yhteydessä.”

2.2. Uusi harrastaja on oikeutettu kokeilemaan harrastusta yhden kokeilukerran verran. Kaksi kertaa kokoontuvat taitoryhmät saavat käydä kokeilemassa yhden viikon ajan eli kaksi kertaa. Mikäli et halua jatkaa kokeilukerran jälkeen, tee peruutus lomakkeella: https://forms.gle/TV5jCPFjSrDzUqrR8   

2.3. Kun peruutus on tehty lomakkeella ennen seuraavaa harjoituskertaa, poistamme aiheettomat laskut harrastajan osalta. Jos peruutusta ei tehdä kokeilukerran jälkeen ennen seuraavaa harjoituskertaa, harrastaja katsotaan ottaneeksi harrastepaikka vastaan ja on näin ollen velvoitettu maksamaan koko kauden kausi- ja jäsenmaksu.

3 § ILMOITTAUTUMISEN PERUUTTAMINEN 

3.1 Mikäli ilmoittautunut uusi harrastaja ei kokeilukerran jälkeen halua jatkaa ryhmässä, ilmoittautuminen tulee peruuttaa kokeilukerran jälkeen ennen seuraavaa harjoituskertaa lomakkeella: https://forms.gle/TV5jCPFjSrDzUqrR8

3.2. Kun peruutus on tehty lomakkeella ennen seuraavaa harjoituskertaa, poistamme aiheettomat laskut harrastajan osalta. Jos peruutusta ei tehdä kokeilukerran jälkeen ennen seuraavaa harjoituskertaa, harrastaja katsotaan ottaneeksi harrastepaikka vastaan ja on näin ollen velvoitettu maksamaan koko kauden kausi- ja jäsenmaksu. 

HUOM! Ohjaajat eivät ota vastaan ilmoituksia lopettamisesta, eikä ohjaajalle ilmoitettu lopettaminen ole virallinen lopetusilmoitus

3.3 Syyskausi – Jokaisen seuran uuden ja nykyisen jäsenen tulee ilmoittautua kevätkauden jälkeen tulevalle syyskaudelle. Nykyisille jäsenille ilmoittautuminen aukeaa viikkoa aiemmin kuin uusille jäsenille. Ilmoittautumisen ajankohdasta tiedotetaan sähköpostitse seuran jäseniä.

3.4 Kevätkausi – Syyskaudella mukana olleet harrastajat katsotaan automaattisesti seuraavalle kevätkaudelle jatkaviksi, mikäli harrastaja ei peruuta paikkaansa ennen uuden kauden alkua.

3.5 Mikäli harrastaja ei aio jatkaa harrastusta syyskauden jälkeen kevätkaudelle peruutukset tulee tehdä lomakkeen kautta ennen kauden alkua: https://forms.gle/TV5jCPFjSrDzUqrR8 (Ohjaajat eivät ota vastaan ilmoituksia lopettamisesta, eikä ohjaajalle ilmoitettu lopettaminen ole virallinen lopetusilmoitus). Mikäli harrastaja ei tee peruutusta ajoissa, katsotaan hänen jatkavan harrastusta ja on näin ollen velvoitettu maksamaan koko kevätkauden kausi- ja jäsenmaksun.

4 § MAKSUT 

4.1 Kevätkaudella kausi- ja jäsenmaksu lähetetään ilmoittautuneille tammikuun aikana maksettavaksi. Syyskaudella kausimaksu muodostuu automaattisesti ilmoittautumisen yhteydessä. Eräpäivä on noin 3 viikkoa ilmoittautumisesta. Lasku lähetetään maksajan ilmoittamaan sähköpostiin.

4.2 SISARALENNUS
Seurallamme on käytössä sisaralennus, joka on 15 € alennus perheen toisesta, kolmannesta jne. seurassamme harrastavan jäsenen kausimaksusta. Sisaralennus myönnetään siis erikseen sekä kevät- että syyskaudelle. Koska seuramme harrastajamäärä on jo kovin suuri, meidän on mahdotonta pysyä perässä kaikista harrastavista sisaruksista.

Jotta varmistat sisarusalennuksen saamisen, ilmoita perheenne seurassamme harrastavat sisarukset tämän linkin kautta: https://bit.ly/sisaralennus Mikäli linkki ei toimi, ota yhteys seuramme harrastekoordinaattoriin Tanja Martikaiseen (tanja.martikainen@kajagym.fi)

4.3 Maksujärjestelyiden sopimisesta harrastajan/huoltajan tulee ottaa yhteyttä sähköpostitse jäsenmaksuvastaavaamme Minna Moilaseen (minna.moilanen@kajagym.fi). Viivästyneistä maksuista peritään lain sallimaa viivästyskorkoa ja maksumuistutuskorvaus. Maksamattomat laskut siirretään perintätoimiston hoidettavaksi.

4.4 Kausi- ja jäsenmaksu tulee maksaa, vaikka harrastaja lopettaisikin kauden kesken.

4.5 HARRASTERYHMIEN LASKUTUSPERUSTEET JA PALAUTUKSET
– Kausimaksu peritään kokonaisena kauden puoleen väliin asti eli kun kautta on kulunut enintään kahdeksan harjoituskertaa.
– Kausimaksu peritään pääsääntöisesti puolikkaana silloin kun kaudesta on jäljellä alle puolet kerroista.
– Jäsenmaksua ei palauteta
– Kausimaksu palautetaan kokonaisuudessaan, mikäli jäsen lopettaa ensimmäisen kerran aikana (ns. kokeilukerta)
– Sairastumistapauksissa tai pidemmissä poissaoloissa ei hyvitetä harrastemaksua
– Toimita mahdolliset harrastesetelit tai muut harrastemaksujen tuet suoraan laskutukseen (minna.moilanen@kajagym.fi 

4.6 Mahdollisten kilpailu- ja leirimatkojen kustannuksista vastaa pääsääntöisesti voimistelija itse. 

5 § POISSAOLOT 

Harrasteryhmien osalta sairastumistapauksissa tai pidemmissä poissaoloissa ei hyvitetä kausi- tai jäsenmaksua. 

6 § PYHÄPÄIVÄT JA KOULUJEN LOMA-AJAT 

Kajaani Gymnastics ei järjestä harrasteryhmien harjoituksia pyhäpäivinä tai koulujen loma-aikoina. Nämä ovat huomioitu harjoitusaikatauluissa. 

Koulujen loma-ajankohdille on yleensä järjestetty erillistä loma-ajan leiri tms. toimintaa, joihin ilmoittaudutaan erikseen.

7 § JÄSENREKISTERIN TIEDOT (MYCLUB) 

Huoltaja sitoutuu pitämään jäsenrekisterin (myClub) tiedot ajan tasalla. Emme vastaa virheellisistä tiedoista aiheutuvista vahingoista. Mikäli laskun lähetystavaksi on valittu sähköposti, laskun maksaja sitoutuu tarkistamaan myös roskapostinsa alla mainittuina laskutusaikoina ja vastaa niistä kuluista, joita roskapostisuodattimeen jääneistä maksuista mahdollisesti aiheutuu. 

9 § YLEISTÄ 

9.1. Kaikki jäsenet on vakuutettu tapaturmavakuutuksella (harjoitukset/näytökset/seuran tapahtumat) tapahtuvien tapaturmien varalta. Kilpailutoimintaan osallistuvalla jäsenellä tulee olla oma vakuutus, joka kattaa kilpatoimintaan osallistumisen. Ohjaajan vastuu harrastajista rajoittuu harjoituksen ajankohtaan. Harrastajalla tulee olla oma vakuutus harrastuksen ulkopuoliselle ajalle. 

9.2 Kajaani Gymnastics ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista. 

9 § KUVAUSLUPA 

9.1. Satunnaisesti harjoituksista tullaan ottamaan kuvia ja videoita markkinointi tarkoitukseen. Jos et halua, että lasta/sinua kuvataan harjoituksissa, muistathan merkitä sen myClub tietoihin kohtaan “kuvauslupa” (KYLLÄ / EI).  
 
9.2. Kuvaus- ja videointikohteina ovat harjoituksien lisäksi mm. näytökset, kilpailut ja seuran muut tapahtumat. Vaikka sinulla ei olisi kuvauslupaa, osallistumalla julkiseen tapahtumaan tai tilaisuuteen Kajaani Gymnasticsillä on oikeus kuvata harrastajaa ja käyttää kuvamateriaalia markkinoinnissa ja verkkosivuilla. Harrastajien nimiä ei julkaista ja kuvissa / videoissa harrastajat esitetään aina myönteisessä valossa.

10 § OIKEUS MUUTOKSIIN 

10.1 Seuralla on oikeus tehdä kausi- ja jäsenmaksuihin muutoksia kausien välissä. 

10.2 Seura pidättää oikeuden tilapäisiin ja pysyviin tunti- ja ohjaajamuutoksiin.

11 § VALITUKSET 

11.1. Kajaani Gymnasticsin toimintaan liittyvät mahdolliset valitukset tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen kajagym@gmail.com. Harrastekoordinaattori ja valmennuspäällikkö käsittelevät toimivaltaansa kuuluvat asiat ja ohjaa muut Kajaani Gymnasticsin johtokunnan käsiteltäväksi. 

11.2. Toiminnan järjestäjänä toimii Kajaani Gymnastics ry. Kaikki harrastajat ovat seuran (yhdistyksen) jäseniä. Seuran toimintaa ja taloutta johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta. 

11.3. Muista lukea ohjeet, käytännön asiat ja säännöt sekä tutustu harrastuksen kustannuksiin ennen ilmoittautumista. Ilmoittautumalla hyväksyt seuran toiminnan tarkoituksen sekä sitoudut noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan liiton ja niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on.