Valitse sivu

Kajaani Gymnastics ry:n toimintaohje epäasiallisen käyttäytymisen tilanteissa

 

Vastuullisuus 

Vastuullisuuden osa-alueet 

  • Epäasiallinen käyttäytyminen 
  • Et ole yksin -palvelu 

  

Mitä on epäasiallinen käyttäyminen?

Epäasiallinen käyttäytyminen on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä tai lainvastaista käyttäytymistä toista kohtaan. Se on järjestelmällistä, jatkuvaa tai kertaluontoista toista alistavaa toimintaa joko tekona tai laiminlyöntinä. Se voi olla esimerkiksi: 

  • toistuvaa henkilön ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän mustamaalausta 
  • treeniyhteisön ulkopuolelle jättämistä 
  • huutamista, haukkumista, asiatonta nimittelyä, pahan puhumista toisesta tai naurunalaiseksi saattamista 
  • fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua 
  • epäasiallista valta-aseman väärinkäyttöä 
  • seksuaalista häirintää 
  • sukupuoleen perustuvaa häirintää 
  • päihteisiin liittyvää epäasiallista käytöstä
    

Syrjintä rodun, kansalaisuuden tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, uskonnon tai yhteiskunnallisen mielipiteen vuoksi on laissa kielletty.

 

Mikä on seksuaalista häirintää?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Tämä voidaan tehdä erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Tällaisen ilmapiirin voi luoda esimerkiksi seksuaalissävytteiset vitsit tai vihjailut ja kehon kommentointi

Lähde: Suomen Voimisteluliitto 

Harrastaja: Kuinka toimin?

  • Yritä ilmoittaa selkeästi epäasiallisesti käyttäytyvälle henkilölle, ettet hyväksy hänen toimintaansa ja vaadi sen lopettamista. Puuttuminen epäasiallisesti käyttäytyvän henkilön toimintaan ei aina ole mahdollista esimerkiksi valta-aseman tai teon kohteeksi joutuneen järkyttymisen tai pelkotilan johdosta. On kuitenkin tärkeää, että tieto epäasiallisesta käytöksestä tulee epäasiallisesti käyttäytyvän henkilön tietoon
  • Yritä muistaa tapahtuma-aika ja -paikka sekä se, mitä tapahtui ja keitä oli läsnä. Tarvittaessa kirjaa ne ylös. 
  • Kerro tapahtuneesta ryhmäsi vastuuvalmentajalle. Mikäli tilanne ei raukea, vastuuvalmentaja vie asian eteenpäin seuran turvallisuusvastaavalle. 
  • Jos epäasiallinen kohtelu koskee ryhmäsi valmentajaa tai ohjaajaa, voit ottaa suoraan yhteyttä seuran turvallisuusvastaavaan. Yhteystiedot löytyvät täältä: https://www.kajagym.fi/seura/yhteystiedot/ 
  • Voit myös ottaa nimettömästi yhteyttä Väestöliiton Et ole yksin – palveluun, ja jutella luottamuksellisesti turvallisen aikuisen kanssa. 

Ohjaaja, valmentaja tai toimihenkilö: Kuinka toimin?

  • Yritä ilmoittaa selkeästi epäasiallisesti käyttäytyvälle henkilölle, ettet hyväksy hänen toimintaansa ja vaadi sen lopettamista. Puuttuminen epäasiallisesti käyttäytyvän henkilön toimintaan ei aina ole mahdollista esimerkiksi valta-aseman tai teon kohteeksi joutuneen järkyttymisen tai pelkotilan johdosta. On kuitenkin tärkeää, että tieto epäasiallisesta käytöksestä tulee epäasiallisesti käyttäytyvän henkilön tietoon.
  • Yritä muistaa tapahtuma-aika ja -paikka sekä se, mitä tapahtui ja keitä oli läsnä. Tarvittaessa kirjaa ne ylös. 
  • Kerro tapahtuneesta seuran turvallisuusvastaavalle. Yhteystiedot löytyvät täältä: https://www.kajagym.fi/seura/yhteystiedot/ 
  • Voit myös ottaa nimettömästi yhteyttä Väestöliiton Et ole yksin – palveluun, ja jutella luottamuksellisesti turvallisen aikuisen kanssa.
  • Ohjaajalla tai valmentajalla on oikeus keskeyttää harrastajan harjoitus, mikäli harrastaja ei noudata seuran sääntöjä ja pelisääntöjä tai käyttäytyy muutoin epäasiallisesti.

 

Seuraukset epäasiallisesta kohtelusta

  • Seuran toiminnassa tapahtuneissa tapauksissa johtokunta voi antaa huomautuksen, kirjallisen varoituksen tai erottaa jäsenen.  
  • Liiton toiminnassa liitto voi antaa varoituksen tai enintään 2 vuoden toimintakiellon. 

 Lähde: Kajaani Gymnastics ry säännöt 

ET OLE YKSIN -PALVELU

Urheiluharrastuksen on oltava turvallista – kaikilla on oikeus nauttia harrastamisesta ilman pelkoa!  
 

Et ole yksin on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke, jonka päämääränä on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalisen häirinnän ja kaikenlaisen väkivallan kokemuksia urheilussa. Autamme epäasiallisen käytöksen, häirinnän, väkivallan tai kiusaamisen kohteeksi joutunutta ja hänen läheisiään. 

Et ole yksin on Suomen ensimmäinen kohdennettu tukipalvelu, johon seksuaaliväkivallan ja häirinnän, epäasiallisen käytöksen tai kiusaamisen kohteeksi joutunut urheilija tai urheilutoimija voi olla yhteydessä ja saada apua. Valtakunnallisen tukipalvelun lisäksi hankkeessa vahvistetaan lasten ja nuorten itsemääräämisoikeutta sekä lisätään vanhempien ja valmentajien tietoja nuorten kokeman väkivallan ja häirinnän ehkäisystä.  Hanke järjestää koulutuksia seurojen ja lajiliittojen edustajille epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisystä ja siihen puuttumisesta. Lisäksi olemme tuottaneet verkkokurssin valmentajille ja helposti käytettäviä materiaaleja seuroille sekä vanhemmille. 

Urheiluharrastuksesta saa parhaimmillaan iloa, onnistumisia ja hyviä ystäviä. Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishankkeessa edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Oletko sinä kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirintää urheilussa? Yhteyttä voivat ottaa urheilijat, urheilijan vanhemmat/huoltajat, valmentajat, sekä urheiluseurojen tai lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoiset.