Valitse sivu

LASTEN VOIMISTELU

Seuramme tarjoaa useita erilaisia harrasteryhmiä 4-12-vuotiaille lapsille.

Voimisteluliiton strategian mukaisesti kaikki tämänikäisten voimisteluryhmät kuuluvat Voimistelukoulu-käsitteen alle. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi on aina keskiössä ja perusliikuntataitojen sekä voimistelun alkeistaitojen oppiminen tapahtuu leikin kautta, laadukkaassa ohjauksessa tai valmennuksessa, panostaen lasten innostumiseen ja onnistumisen kokemuksiin.

Tavoitteena on saada lapsi tunnistamaan omat vahvuutensa, innostumaan liikunnasta, löytämään oman tapansa liikkua ja ponnistamaan Voimistelukoulusta juuri omannäköiselle liikkujan polulle voimistelun, tanssin tai muun lajin parissa.

Lasten voimistelussa näkyy ILO eli innostus, laatu ja onnistumiset yhdessä.

Laadukkaassa lasten voimistelussa koulutettu valmentaja tai ohjaaja suunnittelee harjoitukset siten, että ne tukevat lapsen psyykkistä ja fyysistä kasvua sekä kehitystä. Lapsi omaksuu seurasta urheilullisen ja liikunnallisen elämäntavan sekä saa kipinän monipuoliseen, riittävään ja omaehtoiseen liikuntaan.

Valitse lapselle ryhmistä iälle, motivaatiolle ja tavoitteille sopivin. Harrasteryhmissä harjoitellaan taito- ja harrastekilparyhmää lukuunottamatta kerran viikossa. Jos voimistelija haluaa harrastaa useamman kerran viikossa, voit ilmoittaa lapsen myös useampaan ryhmään.  

PIENTEN VOIMISTELUKOULUT

Pienten voimistelukoulutunnit sopivat 4-7-vuotiaille tytöille ja pojille. Tärkeintä on into osallistua ja kyky toimia ryhmässä ilman oman vanhemman läsnäoloa. Voimistelukouluissa tavoitteena on kehittää lasten perusliikkumistaitoja, notkeutta, perusvoimaa sekä tarjota lapselle liikunnallisia elämyksiä. Harjoittelu tapahtuu leikinomaisesti ja antaa erinomaiset taidot sekä voimistelun jatkamiselle esim. kilpa-aerobicin, telinevoimistelun tai vaikkapa Ninjagym-ryhmän parissa.

VOIMISTELUN TEMPPURYHMÄT

Voimistelun temppuryhmät on tarkoitettu 8-12-vuotiaille. Temppuryhmissä opetellaan voimistelun perustaitoja ja temppuillaan turvallisesti ja jokaisen oman taitotason mukaan. Ryhmässä hyödynnetään telinevoimistelun telineitä ja liikutaan monipuolisesti. 

JOUKKUEVOIMISTELUN HARRASTERYHMÄ

Joukkuevoimistelun harrasteryhmässä perusliikuntataitojen, fyysisten ominaisuuksien ja lajitaitojen kehittäminen luovat pohjan jokaiselle harjoitukselle. Tunneilla kehitetään nopeutta, voimaa, liikkuvuutta sekä monipuolisesti voimistelun perustaitoja: tasapainoja, hyppyjä, hyppelyitä, akrobatiaa, baletin alkeita, tanssillisuutta, venyttelyjä sekä käytetään voimisteluvälineitä (naru, pallo, vanne, nauha). Musiikki, temppuradat, liikunnan ilo ja yhdessä tekeminen ovat osa toimintaamme.

KILPA-AEROBICIN HARRASTERYHMÄT

Kilpa-aerobicin harrasteryhmiin ovat tervetulleita kaikki lajista kiinnostuneet tytöt ja pojat. Ryhmien tarkoitus on antaa käsitys kilpa-aerobicin mahdollisuuksista ja opettaa lajin perustaidot erilaisia temppuja ja liikkeitä opetellen. Harjoittelussa ja uusien liikkeiden opettelussa edetään voimistelijan omien taitojen mukaan. Näissä ryhmissä ei vaadita aikaisempaa voimistelutaustaa. Ryhmä harjoittelee 1 x viikossa.

TELINEVOIMISTELUN HARRASTERYHMÄT

Naisten telinevoimistelun harrasteryhmiin ovat tervetulleita kaikki telinevoimistelusta kiinnostuneet tytöt. Ryhmien tarkoitus on antaa käsitys telinevoimistelun mahdollisuuksista ja opettaa lajin perustaidot erilaisia temppuja ja liikkeitä opetellen. Harjoittelussa ja uusien liikkeiden opettelussa edetään voimistelijan omien taitojen mukaan. Näissä ryhmissä ei vaadita aikaisempaa voimistelutaustaa.

TANSSILLISEN VOIMISTELUN HARRASTE- JA TAITORYHMÄT

Tanssillisen voimistelun ryhmiin ovat tervetulleita kaikki lajista kiinnostuneet yli 7-vuotiaat tytöt. Laji yhdistää tanssia ja voimistelua ja lajin pohja muodostuu perusvoimistelutaidoista, jonka lisäksi tunneilla harjoitellaan vartalo- ja jalkatekniikkaa, hyppyjä sekä liikkuvuutta ja voimaa.  Ryhmissä ei vaadita aikaisempaa voimistelutaustaa.

NINJA- JA FREEGYM

Ninja- ja Freegym sopivat tytöille ja pojille, jotka tykkäävät parkourista ja temppuilusta. Tässä lajissa ei ole tulospaineita ja treeneissä yhdistyvät parkour, telinevoimistelu sekä yleiskuntoharjoittelu. Treenit ovat erittäin monipuolisesti koko kehoa kehittäviä. Ninja-/freegym kehittää niin nopeutta, ketteryyttä, kestävyyttä, voimaa kuin liikkuvuuttakin.

KILPA-AEROBICIN TAITORYHMÄT

Taitoryhmissä opetellaan voimistelun lajitaitoja oikeaoppisesti ja edetään lajissa turvallisesti helpoista harjoitteista kohti vaativia lajiliikkeitä. Kilpa-aerobicissa pyritään teknisesti oikeisiin ja esteettisiin lajisuorituksiin, joten olennaisena osana harjoituksiin kuuluvat voima- ja liikkuvuusharjoittelu. Monipuolisuutensa ansiosta kilpa-aerobic sopii myös kaikkien muiden lajien alkeis- ja oheisharjoitteluksi.

Ryhmissä suoritetaan Voimisteluliiton taitomerkkejä ja osallistutaan seuran Stara-tapahtumiin. 

Liikunnallista erityislahjakkuutta ei vaadita, mutta voimistelijan tulee olla motivoitunut lajin liikkeiden huolelliseen harjoitteluun. Taitoryhmistä voimistelija voi hopeamerkin suoritettuaan tai hakukatselmuksen kautta hakeutua harrastekilpa- tai valmennusryhmään.

Taitoryhmiin hakeudutaan seuran hakukatselmuksen kautta. Aiemmin seuramme taitoryhmissä voimistelleet voivat ilmoittautua ryhmiin suoraan.

TELINEVOIMISTELUN TAITORYHMÄT

Taitoryhmissä opetellaan voimistelun lajitaitoja oikeaoppisesti ja edetään lajissa turvallisesti helpoista harjoitteista kohti vaativia lajiliikkeitä. Telinevoimistelussa pyritään teknisesti oikeisiin ja esteettisiin lajisuorituksiin, joten olennaisena osana telinevoimisteluharjoituksiin kuuluvat voima- ja liikkuvuusharjoittelu. Monipuolisuutensa ansiosta telinevoimistelu sopii myös kaikkien muiden lajien alkeis- ja oheisharjoitteluksi.

Ryhmissä suoritetaan Voimisteluliiton taitomerkkejä ja osallistutaan seuran Stara-tapahtumiin. 

Liikunnallista erityislahjakkuutta ei vaadita, mutta voimistelijan tulee olla motivoitunut lajin liikkeiden huolelliseen harjoitteluun. Taitoryhmistä voimistelija voi hopeamerkin suoritettuaan hakeutua harrastekilpa- tai valmennusryhmään.

Taitoryhmiin hakeudutaan seuran hakukatselmuksen kautta. Aiemmin seuramme taitoryhmissä voimistelleet voivat ilmoittautua ryhmiin suoraan.

TELINEVOIMISTELUN HARRASTEKILPARYHMÄT

Harrastekilparyhmä sopii telinevoimistelijoille, jotka ovat motivoituineita harjoittelemaan ja haluaisivat kenties myös kilpailla. Menestymispaineita ei ole, sillä kilpaileminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Harrastekilparyhmässä voi myös hyvin kokeilla kilpavoimistelua ennen valmennusryhmään hakeutumista ja siihen sitoutumista. Harrastekilparyhmäläiset voivat osallistua lähialueen kilpailuihin ja seuran omiin kotikisoihin oman taitotasonsa mukaan stara- tai B-C-luokissa.

Ryhmään vaaditaan lähes valmis hopeamerkki tai siihen vaadittavat taidot. Ryhmään haetaan hakukatselmuksen kautta. Voimistelija voi myös taitoryhmän ohjaajan suosituksesta tulla kokeilemaan ryhmään.

OPENGYM

OpenGym on kaikille avoin vapaa vuoro voimistelutilassa. Ryhmällä on valvoja, mutta ei ohjaajaa. Vapaata temppuilua ja omien liikkeiden harjoittelua. OpenGym toimintaa on sekä Kajaanissa että Vuokatissa.