Valitse sivu

KAJAANI GYMNASTICS TALKOO-OHJEISTUS

Kilpailevien huoltajilla on talkoovelvoite seuran järjestämissä tapahtumissa kuten kilpailut, Stara-tapahtumat, koekisat, näytökset, joulujuhla. Nämä eivät kerrytä ryhmälle tuottoa. Lisäksi kilpailevat voimistelijat osallistuvat omalla panoksellaan tapahtumien järjestelyihin. Lisäksi valmennusryhmät hoitavat Kettukalliontien salin siivouksen. Siivousvuorot on jaettu ryhmien salin harjoitteluvuoromäärän mukaan.  

 

Kettukalliontien salin siivous 

Ryhmän siivousvuoroja hoitavat niin huoltajat kuin voimistelijatkin (huomioiden ikätaso). Siivouksesta ovat vapautettuja jo ympärivuoden panostuksen antavat, eli johtokunnan jäsenet ja muun vapaaehtoisroolin hoitajat. Myöskään ryhmän valmentaja/valmentajat eivät ole siivousvuorolaisia. Valmennusryhmien siivousvuorot ilmoitetaan TALKOO WhatsApp -ryhmässä vuodeksi kerrallaan.

Vastuuvanhempi 

Valmennusryhmästä valitaan kaudeksi/vuodeksi vastuuvanhempi, jonka tehtävänä on olla mukana KAJAGYM TALKOOT WhatsApp -ryhmässä. Ryhmää ylläpitää talkoovastaava ja siellä ilmoitetaan seuran järjestämistä talkoista. 

Vastuuvanhemman tehtävät:
– välittää talkoovastaavan viestit valmennusryhmään,
– ilmoittaa talkoovastaavalle miten ryhmä osallistuu talkoisiin,
– ilmoittaa ryhmän tehdyt talkoot talkoovastaavalle,
– sopii ryhmän omista talkoiluista talkoovastaavan kanssa
sekä
– huolehtii ryhmän salin siivousvuorojen hoitamiset ryhmän sisällä. 

Talkootuottojen kerääminen 

Valmennusryhmät voivat kerätä ryhmälle tuloja kuukausimaksujen pienentämiseksi seuraavilla tavoilla. 

Seuran järjestämät talkoot: esim. inventointi, pihasiivous, sopanjako, yhteistyötapahtumat 

  • Tuotto seuralle 50%, ryhmälle 50% tehdyistä talkootyöstä

Ryhmän itsensä järjestämät/sopimat talkoot: esim. leivonnaisten myyntipaikka kaupassa, ikkunanpesukeikka, erilaiset myyntikampanjat tms. 

  • Talkoista ilmoitetaan ja sovitaan etukäteen talkoovastaavaa kanssa 
  • Tuotto ryhmälle 70%, seuralle 30% 
  • Rahaliikenne seuran tilin kautta ja sähköinen laskutus maksajalta/tukijalta 

Talkootuottojen raportointi ja käyttäminen 

  • Talkootoimintaa koordinoi talkoovastaava 
  • Talkoovastaava pitää seurantatietoja talkoiluista 
  • Talkootuotot hyvitetään kuukausimaksuista vähintään kaksi kertaa vuodessa (kesä- ja joulukuu) 
  • Seuran talkoo-osuudella katetaan rahaliikenteestä ja kirjanpidosta koituvia kustannuksia. 

Huom! Ryhmän tuottoja ei makseta ryhmille rahana, vaan ne tulee hyvittää maksuista ja ryhmän keräämä tuotto jaetaan tasapuolisesti kaikkien ryhmän jäsenten kesken. 

Talkooryhmä
Ryhmällä tarkoitetaan valmennusryhmää.   

Sponsori/yhteistyösopimukset 

Valmennusryhmille tai yksittäiselle urheilijalle ei saa sopia sponsorointia tai tehdä omia yhteistyösopimuksia. Seuran sopimuksista vastaa varapuheenjohtaja, jonka kanssa laaditaan erilliset sponsorointi/yhteistyösopimukset. Jos sinulla tiedossa yritys/organisaatio, joka haluaisi olla mukana tukemassa voimisteluharrastuksen mahdollistamista, olethan yhteydessä varapuheenjohtajaan!