Valitse sivu

Suoritusmerkit

Naisten telinevoimistelun merkkijärjestelmä koostuu kuudesta merkistä: kupari – pronssi – hopea – kulta – smaragdi – timantti.

Kuparimerkki

Kuparimerkin suorittamiselle ei ole ala- eikä yläikärajaa. Ennen kuparimerkin liikkeiden suorittamista suositellaan staramerkin suorittamista. Merkkiliikesuoritukset voi tehdä kotisalilla oman seuran valmentajan suorittaessa arvioinnin. Arvioiva valmentaja saa olla voimistelijan oma valmentaja. Voimistelijan on suoritettava hyväksytysti kaikki kaksitoista liikettä. Voimistelija saa samalla testikerralla yrittää jokaista suoritusta kolme kertaa. Kuparimerkin suoritettuaan voimistelija voi alkaa suorittaa pronssimerkin liikkeitä.

Pronssimerkki

Pronssimerkin suorittamiselle ei ole ala- eikä yläikärajaa. Ennen pronssimerkin liikkeiden suorittamista suositellaan stara- ja kuparimerkkien suorittamista. Merkkiliikesuoritukset voi tehdä kotisalilla oman seuran valmentajan suorittaessa arvioinnin. Arvioiva valmentaja ei saa olla voimistelijan oma valmentaja. Suoritukset voi vaihtoehtoisesti tehdä toisen seuran järjestämässä vapaamuotoisessa merkkien suoritustilaisuudessa. Voimistelijan on suoritettava hyväksytysti kaikki kaksitoista pakollista ja kolme valinnaista liikettä. Voimistelija saa samalla testikerralla yrittää jokaista suoritusta kolme kertaa. Pronssimerkin suoritettuaan voimistelija voi alkaa suorittaa hopeamerkin liikkeitä.

Hopeamerkki

Hopeamerkin suorittamiselle ei ole ala- eikä yläikärajaa. Ennen hopeamerkin liikkeiden suorittamista tulee suorittaa pronssimerkki. Merkkiliikesuoritukset voi tehdä kotisalilla oman seuran valmentajan suorittaessa  arvioinnin. Arvioiva valmentaja ei saa olla voimistelijan oma valmentaja. Suoritukset voi vaihtoehtoisesti tehdä toisen seuran järjestämässä vapaamuotoisessa merkkien suoritustilaisuudessa. Voimistelijan on suoritettava hyväksytysti kaikki kaksitoista pakollista ja kolme valinnaista liikettä. Voimistelija saa samalla testikerralla yrittää jokaista suoritusta kolme kertaa. Hopeamerkin suoritettuaan voimistelija voi alkaa suorittaa kultamerkin liikkeitä. Hopeamerkin suoritettuaan ja osallistuttuaan vähintään kerran avoimeen Staraan voi voimistelija siirtyä kilpailemaan B-luokkaan, kuitenkin aikaisintaan sen vuoden syksynä, jolloin täyttää 7 vuotta.

Kultamerkki

Kultamerkin suorittamiselle ei ole ala- eikä yläikärajaa. Ennen kultamerkin liikkeiden suorittamista tulee suorittaa hopeamerkki. Merkkiliikesuoritukset voi tehdä kotisalilla oman seuran valmentajan suorittaessa  arvioinnin. Arvioiva valmentaja ei saa olla voimistelijan oma valmentaja. Suoritukset voi vaihtoehtoisesti tehdä toisen seuran järjestämässä vapaamuotoisessa merkkien suoritustilaisuudessa. Voimistelijan on suoritettava hyväksytysti kaikki kaksitoista pakollista ja kolme valinnaista liikettä. Voimistelija saa samalla testikerralla yrittää jokaista suoritusta kolme kertaa. Kultamerkin suoritettuaan voimistelija voi alkaa suorittaa smaragdimerkin tai timanttimerkin liikeitä. Kultamerkin suoritettuaan, osallistuttuaan kerran avoimeen Staraan voi voimistelija siirtyä kilpailemaan C-luokkaan.

Smaragdimerkki

Smaragdimerkki on tarkoitettu ensisijaisesti voimistelijoille, jotka eivät tavoittele paikkaa liiton valmennusryhmissä tai kilpailua maajoukkuelinjalla. Smaragdimerkin suorittamisen voi aloittaa aikaisintaan syksyllä sinä vuonna, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta. Ennen smaragdimerkin liikkeiden suorittamista edellytetään kultamerkin suorittamista. Smaragdimerkin (tai vaihtoehtoisesti Timanttimerkin) suoritettuaan ja saatuaan D-luokasta nousupisteet (vähintään kategoria IV) voi voimistelija siirtyä kilpailemaan E-luokkaan. 13-vuotta täyttäneeltä voimistelijalta ei vaadita D-luokan nousupisteitä. Smaragdimerkki suoritetaan erillisissä arviointitilaisuuksissa. Seurat voivat järjestää testitilaisuuksia omille voimistelijoilleen tarpeen mukaan. Testitilaisuus kestää kerrallaan enintään kaksi tuntia. Voimistelija voi osallistua useampaan eri testitilaisuuteen. Smaragdimerkkitestaajina voivat toimia TK3- ja sitä korkeamman tason tuomarit sekä timanttimerkkitestaajat. Voimistelijan on suoritettava 20 liikkeestä hyväksytysti vähintään 15 liikettä niin, että jokaisesta osioista jää suorittamatta enintään yksi liike. Voimistelija saa samalla testikerralla yrittää jokaista suoritusta enintään kolme kertaa. Suositellaan, että voimistelija esittää testeissä vain liikkeitä, joita oma valmentaja on jo arvioinut hänen osaavan. Suorituksen hyväksymiseksi edellytetään lähes virheetöntä suoritusta.

Timanttimerkkitestit

Timanttimerkki suoritetaan erillisissä arviointitilaisuuksissa. Testitilaisuus kestää kerrallaan enintään kaksi tuntia. Voimistelija voi osallistua useampaan eri testitilaisuuteen. Arvioinnit tekevät tehtävään nimetyt ja koulutetut timanttiarvioijat. Voimistelijan on suoritettava 25 liikkeestä hyväksytysti vähintään 20 liikettä. Suoritettavat liikkeet voi valita itse, kuitenkin niin, että kustakin osiosta voi jättää vain yhden testin suorittamatta. Voimistelija saa samalla testikerralla yrittää jokaista suoritusta kolme kertaa. Suositellaan, että voimistelija esittää testeissä vain liikkeitä, joita oma valmentaja on jo arvioinut hänen osaavan. Suorituksen hyväksymiseksi edellytetään lähes virheetöntä suoritusta. Timanttimerkin suoritettuaan voimistelija voi siirtyä kilpailemaan maajoukkuelinjan 1. luokkaan, mikäli hän on saanut D-luokasta vähintään kategorian V.